Motie van SP-PvdA-Heerenveen Lokaal en Gemeente Belangen

Raad Heerenveen tegen sluiting Tjongerschans

HEERENVEEN De gemeenteraad van Heerenveen heeft zich in een motie uitgesproken tegen de sluiting van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. De lokale politiek heeft echter weinig invloed op het besluit.

Jan Ligthart

De indieners van de motie, SP, PvdA, HeerenveenLokaal en GemeenteBelangen, roepen het college van Heerenveen er alles aan te doen om Tjongerschans open te houden. Ze willen dat de zorg voor inwoners dichtbij blijft, vrezen voor verlies van werkgelegenheid en vinden de sluiting van het ziekenhuis kapitaalvernietiging.

Vorige maand werd een plan gepresenteerd het Antonius in Sneek en Tjongerschans in Heerenveen op termijn te sluiten en een nieuw ziekenhuis te bouwen in Joure. Dat zou nodig zijn om om de toekomst van de gezondheidszorg in het sterk vergrijzende Friesland veilig te stellen. „Als dit voorkeursscenario er komt, dreigen wij de zorg dichtbij te verliezen”, aldus Ankie Speel van GemeenteBelangen.

„Gemeente De Fryske Marren is de lachende derde.”

Kwalijk besluit

De partijen missen de financiële haalbaarheid in het uitgewerkte plan en vinden het kwalijk dat de gemeente Heerenveen en inwoners geen inspraak hebben gehad.

Formeel heeft de gemeenteraad niets te zeggen over de sluiting van het ziekenhuis. Het is aan de ziekenhuisbesturen en de zorgverzekeraars zelf. „Het gaat om onze inwoners, dus we gaan er wel over”, vindt Dimph van Ruth (SP). „Misschien komt deze motie te vroeg, maar zie het als steun voor het college van burgemeester en wethouders.”

Burgemeester Tjeerd van der Zwan en wethouder Sybrig Sytsma hebben onlangs een gesprek gehad met ziekenhuisbestuurder Jan Martin Wijnsma. Na de zomer komt hij het plan in de raad toelichten. „De inzet van het college is dat wij het ziekenhuis willen behouden”, zegt Sytsma. „Maar het is ook zo dat de situatie in de toekomst kan veranderen en het belang van onze inwoners meer gediend is bij een ander perspectief dan het behoud van het ziekenhuis.”

Motie

De motie werd niet gesteund door VVD, D66 en ChristenUnie. Deze partijen zijn wel tegen de sluiting, maar willen eerst het gesprek met Wijnsma afwachten.

Ate Eijer van FNP benadrukt dat de raad in het achterhoofd moet houden dat de acute zorg voor alle gemeenten is. „Wy sitte yn de emosjonele stân”, zegt hij. Toch steunt zijn partij de symbolische motie. „Wy sitte hjir foar de ynwenners fan ús gemeente.”

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal