Heerenveen Lokaal Gemeente Belangen

Azc Heerenveen-West staat op losse schroeven: ‘Voelt alsof je gestuurd wordt door een andere gemeente’

Bron Leeuwarder Courant.

Het asielzoekerscentrum Heerenveen-West lijkt van de baan. Een meerderheid van de gemeenteraad van De Fryske Marren is tegen de opvang van 450 asielzoekers. Raadsleden vinden het te groot en hebben kritiek op het proces.

De raadsleden in De Fryske Marren stemmen pas op 11 maart. Wat er in die tussentijd gebeurt, is niet te zeggen. Maar wat maandagavond op een bijeenkomst van de gemeenteraad duidelijk werd: een meerderheid is tegen het plan voor een azc ten westen van Heerenveen.

„Wy hawwe gjin fertrouwen yn it proses en boppedat fynt de FNP in grut azc net mear kinnen. 450 opfangplakken is ús te folle”, zei fractievoorzitter Gerda de Vries van coalitiepartij FNP.

De gemeente had volgens haar op verzoek van de raad een locatieonderzoek laten doen naar een geschikte plek in de gemeente. Haar gedachte daarbij was geweest dat de raad dat onderzoek vervolgens zou bespreken.

Maar in plaats daarvan kwamen burgemeester en wethouders ineens met een voorkeurslocatie. Het onderzoek zelf bleef in eerste instantie geheim. „De rie hat de kaken moannen stiif opinoar hâlde moatten, omdat it lokaasjeûndersyk fertroulik wie.”

Informatiebijeenkomst

Bovendien was de grote informatiebijeenkomst in september in Thialf veel te veel een avond van Heerenveen, vond ze. „En dat De Fryske Marren der by stean mocht.” Zo werd volgens haar overal het logo van De Fryske Marren „der gau opplakt”. „Om ‘t oeral it logo fan it Hearrenfean al op stie.”

Wat voor raadsleden ook niet meehielp: dat de gemeente Heerenveen al voor de zomer Heerenveen-West in beeld had, zoals deze krant eerder schreef. „Dat er in Heerenveen kennelijk al een route lag”, zegt VVD-raadslid Jos Boerland. „Terwijl volgens het college hier het denken nog moest beginnen. Dat geeft in ieder geval gevoelsmatig aan dat je dus gestuurd wordt door een andere gemeente.”

Meerdere raadsleden baalden er verder van dat ze niet waren uitgenodigd voor de bewonersbijeenkomsten in Oudehaske en Rottum. En waarom waren die eigenlijk in de zomervakantie gepland?

‘Niet onder de pet gehouden’

Maar, zei burgemeester Fred Veenstra, die waren niet door de gemeente georganiseerd. Het waren de dorpsbelangen die dat deden. „Die hebben dat bewust willen doen voor de grote bijeenkomst in Thialf. Men heeft er zelf voor gekozen om dat in de laatste week van de zomervakantie te doen.”

Dat het locatieonderzoek lange tijd niet openbaar was, had volgens Veenstra een goede reden. „We hebben het niet onder de pet gehouden, maar op grond van onze normale procedures heeft het langer geduurd voordat het openbaar werd. Achteraf kun je misschien zeggen dat het anders had gekund, maar dan hadden we dat met elkaar op die manier moeten doen.”

Behalve FNP, VVD, Burgerpartij en KFM zijn in ieder geval ook de eenmansfracties CU, FvD en D66 tegen het plan, in elk geval in de huidige vorm. Overal hoorde D66-fractievoorzitter Henk Koops de afgelopen tijd dezelfde verhalen van bewoners: „Kleinschaligheid, veiligheid, gebrek aan draagvlak, gebrekkige communicatie. Voor onze fractie betekent dat, dat het geen haalbare kaart is.”

Koops en veel andere tegenstanders van Heerenveen-West gaven wel expliciet aan niet tegen asielopvang te zijn. Maar die opvang zou dan minder groot moeten. „Wy moatte nei folle lytsere azc’s”, zei Gerda de Vries van de FNP.

‘Gisteren beginnen met nieuw plan’

De beoogde locatie is nu nog grondgebied van De Fryske Marren. Het is de bedoeling dat de grond van Heerenveen wordt, als beide gemeenteraden akkoord gaan. Als één van de raden niet akkoord gaat, wordt het lastig.

In De Fryske Marren zou het volgens Veenstra betekenen „dat we serieus moeten nadenken over alternatieven”. Door de onlangs aangenomen spreidingswet moet de gemeente straks ergens rond de driehonderd asielzoekers opvangen, zei hij.

Omdat het azc in Balk in 2026 sluit, zou de gemeente vanaf dan niet meer aan de taakstelling voldoen. „Als de raad hier nee tegen zegt, moeten we gisteren beginnen met een nieuw plan.”

In Heerenveen staat het onderwerp op 15 februari op de agenda.

Ingezonden: Wakker worden

‘Wakker worden’

De nacht is foarby, de sinne is frij, omheech te gean.

Ook in Rottum Oost tikt de tijd en gaan wekkers.
Sommigen hebben aanleg om gewoon uit zichzelf wakker te worden.
Voor anderen boter, brei en groene kaas later in de tijd.

Afgeleid, keurig meelopend.
Tot laat in de avond stratego spelen met slaap in ogen of gewoon onwetend vol vertrouwen.
Echter, Fries bloed bruist en is overal.
Soms bonkend zelfs kokend door de aderen.

Geen strategische holle phrases Fries spreken, de taal van de mensen op de dyk.
Taal en vrijheidszin in ere houdend.
Vrije vogels laten zich niet kooien.

Oer oude Friese grond bedreigd door zee, overmacht en overjarige, plots oppoppende overheidspapieren.
Onmogelijke bruggen werden reeds geslagen.

Gefluister op de achtergrond.
In het Fries maar ook zeker in het Nederlands.
Mega is te grut.
Meertaligheid ten top.
Iedereen een oprjochte Fries.

Spreidingswet zonder spreiden op microniveau.
Dwang van wie ook staat ons tegen.
De oude eer klinkt dan en davert trots in het rond van Lemmer tot in het stadion.

De Vogelsangwei een groene en krachtige bloeiende loot.
Laat Uw stem blijven horen tot voorbij deze weg.
Buigen is ons vreemd.
Werkwoord beLEMMERen krijgt een nieuwe betekenis.

We zijn er nog niet.
Met meer vertrouwen en rechtdoorzee vervolgen wij de weg en fyn it ljocht syn wei yn in nije dei.

Auteur bij redactie bekend.

Bron:
Nije dei, De Kast (1997)
De alde Friesen, Frysk folksliet(1876)

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal