Automeetings en Jongerencultuur: Heerenveen Lokaal Stelt Vragen

De recente discussie over het verbieden van automeetings in omliggende gemeenten heeft de aandacht van Heerenveen Lokaal getrokken. In een brief aan het College van Heerenveen hebben wij onze zorgen en vragen geuit over dit onderwerp.

Automeetings, bijeenkomsten van auto-enthousiastelingen op wisselende locaties, zijn voor ons meer dan alleen evenementen. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de jongerencultuur, waar hardwerkende jongeren hun passie voor auto’s delen en hun identiteit tot uitdrukking brengen. Deze meetings getuigen van collectiviteit en organisatietalent.

Wij geloven dat het verbieden van automeetings een verkeerd signaal kan afgeven. Overlast moet uiteraard serieus worden genomen, maar een algeheel verbod kan leiden tot meer illegale en onbeheersbare bijeenkomsten. Het is van belang om constructief in gesprek te gaan met de organisatoren om samen tot passende oplossingen te komen.

Heerenveen Lokaal erkent automeetings als een intrinsiek onderdeel van de (jongeren)auto-cultuur. Deze cultuur zal altijd manieren vinden om zichtbaar te zijn en elkaar te ontmoeten. De vindingrijkheid en innovatie die de organisatoren tonen bij het opzetten van dergelijke bijeenkomsten verdienen erkenning.

Naar aanleiding hiervan heeft Heerenveen Lokaal enkele vragen en opmerkingen voor het College van Heerenveen:

Vragen:

 1. Zijn automeetings zoals in Drachten en Leeuwarden verboden of toegestaan in Heerenveen?
 2. Deelt u onze visie dat automeetings een belangrijk aspect zijn van de (jongeren)auto-cultuur en dat deze altijd een weg zullen vinden om zichtbaar te zijn?
 3. Is het College bereid om in gesprek te gaan met de organisatoren van automeetings om mogelijkheden voor legitieme bijeenkomsten te verkennen?
 4. Is het mogelijk om voor automeetings een evenementenvergunning aan te vragen en onder welke categorie zouden deze vallen?
 5. Deelt u onze zorg dat een verbod kan leiden tot meer illegale bijeenkomsten?
 6. Wanneer wordt een bijeenkomst beschouwd als een automeeting (bijvoorbeeld, hoeveel auto’s zijn betrokken)?
 7. Is er tot op heden overlast ervaren bij automeetings in Heerenveen?
 8. Zijn er strafbare incidenten gemeld bij automeetings in Heerenveen en hoe is hierop gereageerd?
 9. Wat is de ervaring en het standpunt van de politie Heerenveen met betrekking tot automeetings?
 10. Welke argumenten en voorwaarden worden gehanteerd voor het eventuele verbod of toestaan van automeetings?
 11. Bij een eventueel verbod, hoe zal het College handhaven en welke maatregelen worden genomen?

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal