Heerenveen Lokaal stelt politieke vragen aan college

Zorgen over Nieuwe Hoogspanningslijnen in Friesland

Heerenveen Lokaal maakt zich zorgen naar aanleiding van een recente publicatie in de LC van 19 juni jl. over de nieuwe hoogspanningslijnen die door Friesland zullen lopen. De exacte routekeuze van deze lijnen heeft aanzienlijke gevolgen voor de omwonenden, zoals benadrukt in het artikel.

Het geplande nieuwe hoogspanningsnet tussen de Eemshaven en Flevoland zal grotendeels door Friesland worden aangelegd. Een alternatieve route via Drenthe is niet langer in overweging genomen. Bovendien tonen Duits en Engels onderzoek aanwijzingen dat nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen mogelijk het risico op leukemie voor zowel kinderen als volwassenen kan vergroten, vanwege de sterkere magnetische velden dichter bij de lijnen.

Hoewel laagspanning pas een risico vormt bij direct contact, kan hoogspanning al gevaarlijk zijn als men er te dichtbij komt. Heerenveen Lokaal vindt het essentieel dat de gezondheid en veiligheid van onze inwoners altijd de hoogste prioriteit hebben.

Voor verdere informatie en onze standpunten over dit belangrijke onderwerp kunt u contact opnemen met Heerenveen Lokaal.

Met vriendelijke groet,

Age Hartsuiker
Fractievoorzitter Heerenveen Lokaal

Anton Melein namens Heerenveen Lokaal heeft de vragen ingediend.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal