Heerenveen Lokaal Jubbega

Vragen aan college woningbouw Jubbega derde Sluis

Heerenveen Lokaal stelt de volgende schriftelijke vragen aan het college:

Aan de schoolweg te Jubbega, op de locatie van de voormalige basisschool De Feart staat woningbouw gepland.

Een eerste woning nadert reeds zijn voltooiing. Naast vrije kavels staat er ook een appartementen complex gepland.
In het dorp en ook bij Plaatselijk belang leven vele vragen over de geplande bouw van dit appartementen complex en waarom de andere kavels nog niet zijn uitgegeven. Dit terwijl zo bereiken ons berichten, er wel interesse lijkt te zijn voor het bouwen op de vrije kavels.
In Jubbega wil men graag zelf bouwen maar de kavels blijven leeg terwijl indien men daar wil bouwen op dit moment geen contact hierover met de gemeente lijkt te krijgen. Het is een verwarrende situatie voor het dorp.

Heerenveen Lokaal wil graag het volgende van het college weten:

Appartementen complex

 • Hoe ver is de procedure voor de bouw van het appartementen complex?
 • Kan het college een datum aangeven wanneer de bouw hiervan van start kan gaan en hoeveel huur en of koopwoningen komen hier? Zo nee waarom niet?
 • Waarom neemt deze procedure om te komen tot de bouw van het appartementen complex zoveel tijd? Wat is hier de oorzaak?
 • Zijn alle appartementen/woningen energieneutraal?
 • Voor welke leeftijden categorieën wordt hier gebouwd?

Vrije Kavels:

Er wordt nu volop gebouwd aan een eerste woning op deze locatie op de hoek kavel Schoolweg/Ekke Dijkstraweg. Terwijl de rest van dit terrein nog geheel leeg is.

 • Zijn er bij de gemeente vragen bekend over de mogelijkheden tot bouw op de nog lege vrije kavels?
 • Hebben potentiële gegadigden voor deze kavels zich gemeld bij de gemeente volgens het college?
 • Zo ja waarom is er dan verder nog geen kavel verkocht behalve de hoekkavel Schoolweg/Ekke Dijkstraweg?
 • Wanneer komen de andere kavels in de verkoop? Indien deze nu niet te koop zijn hoe kan het dat een eerste kavel verkocht en bebouwd wordt?
 • Indien men geïnteresseerd is in een kavel waar kan men zich dan melden en wat zijn de voorwaarden om hier te mogen bouwen?
 • Zijn de resterende vrije kavels per direct te koop? Zo nee waarom niet? Zo ja sinds wanneer zijn deze vrije kavels in de verkoop gegaan?
 • Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat er zo snel mogelijk actie vanuit het college moet komen om hier helderheid te verschaffen en het dorp en haar inwoners de mogelijkheid te bieden tot de bouw van een eigen woning op de betreffende locatie (De Feart) ?
error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal