Snelheid beperking in de Knipe

Formule 1 gedrag in de Knipe.

Heerenveen Lokaal heeft de volgende vragen gesteld aan het college:
Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat het opknappen van de Meijerweg en de toegangswegen zoals de Hegedyk en Ds Veenweg niet gezorgd heeft voor het gewenste verkeersgedrag van een deel van de weggebruikers?
Bent u het met Heerenveen Lokaal eens dat alleen controle en strakke handhaving effect sorteert omtrent het verkeersgedrag van weggebruikers?
Wat heeft het college ondernomen om weggebruikers te wijzen op hun asociale rij gedrag in het dorp? (behalve de digitale bordjes die je snelheid aangeven)
In de motie welke wij graag aan de raad willen voorleggen in de raadsvergadering van 7 sept vragen wij aan het college om te onderzoeken vanuit de gedachte Heerenveen Beter Bereikbaar” hoe door middel van een rondweg de overlast in de Knipe is te verminderen en Heerenveen vanuit het oostelijk buitengebied beter en sneller bereikbaar is.
Uitkomsten hiervan aan de raad voor te leggen.
Tot die tijd streng te controleren en handhavend op te treden tegen snelheidsovertredingen op de wegen Ds Veenweg, Meijerweg en het Meer.

Heerenveen Lokaal beseft zich terdege dat een ingreep als een rondweg een zeer kostbare (ook tijdrovend) project is. Maar als er nu niets gebeurt voor het dorp dan is alle energie vanuit het dorp en het gemeenschapsgeld wat er mee gemoed is geweest de meest kostbare oplossing geworden.
Fractie Heerenveen Lokaal
Heerenveen Lokaal - Age Hartsuiker

De fractie van Heerenveen Lokaal heeft vandaag schriftelijke vragen ingediend betreffende het verkeersgedrag van weggebruikers rondom en door het dorp de Knipe.
Ook is er een concept motie welke bij de griffie ligt om het college te vragen vanuit de gedachte van “Heerenveen Beter Bereikbaar” onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een rondweg om het dorp de Knipe.
Dit idee van een rondweg is beslist niet nieuw en is in het verleden ook al diverse keren geopperd, de toenmalige colleges hadden hier niet de aandacht voor die het verdiende naar onze mening.
Heerenveen Lokaal constateert samen met aanwonenden van de Ds Veenweg, Meijerweg en het Meer dat de reconstructie van de Meijerweg niet het gewenste effect heeft gesorteerd betreffende het weggedrag van (asociale) weggebruikers. De omwonenden ervaren dat er structureel te hard wordt gereden. Dit probleem is er al vele jaren.
In de ochtenduren en namiddag rijd er veel woon werk verkeer vanuit Gorredijk en dorpen richting Jubbega De Knipe binnen. Ondanks de snelheid beperkende maatregelen wil men graag snel naar het werk en weer naar huis. Een rondweg kan voor weggebruikers een grote tijdwinst opleveren en mede daardoor minder stress en minder hardrijders in de Knipe.
Een actie van aanwonenden van de Meijerweg door een tractor te plaatsen op de kruising voor het café zien wij dan ook als een laatste middel om aandacht te krijgen voor het probleem van de te hard rijdende weggebruiker. (auto, bestelbus, vrachtauto, brommers en fietsers) . Wij hopen dat deze tractor die hoe dan ook een gevaar kan opleveren voor weggebruikers (met name fietsers) snel weer wordt verwijdert.
Heerenveen lokaal begrijpt deze actie maar al te goed maar het mag geen gevaarlijke situaties opleveren.
Omdat er geen effectieve controle en handhaving is zal het gedrag van sommige weggebruikers niet veranderen. Strenge controle en handhaving zorgt altijd voor een corrigerende werking, tenminste zolang er gehandhaafd en gecontroleerd wordt.
Het gedrag en de mentaliteit is hier altijd het grootste probleem, handhaving is dan een middel.

Fractie voorzitter Age Hartsuiker

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal