ijshockeyhal

“Geen paleis in een krot” ijshockeyhal Heerenveen

Thialf ijshockeyhal
Foto credit N. Bolman

De fractie van Heerenveen Lokaal zal donderdag 7 oktober een amendement indienen bij agendapunt 18; stand van zaken Thialf en krediet IJshockey hal.

Ik hoop dat u aandacht kunt en wilt besteden aan onderstaand persbericht. Hiervoor alvast hartelijk dank.

De fractie van Heerenveen Lokaal maakt zich zorgen over de continu benodigde noodzakelijke investeringen in de oude breedtesport ijshockeyhal van Heerenveen. De laatste decennia zijn vele noodzakelijke investeringen nodig geweest om de hal in bedrijf te houden.

Een duurzame en energiebesparende oplossing is tot nu toe niet uitgevoerd. De 60 jaar oude hal is lek aan alle kanten. Het college stelt in haar voorstel om een nieuwe betonvloer over de oude te leggen en aanpassingen aan de boarding voorlopig eerst weer genoeg moeten zijn om de hal in bedrijf te houden. Een echte duurzame oplossing lijkt ver weg.

Ook zijn er geen concrete plannen en concrete toezeggingen van betrokken partijen om op de korte termijn de activiteiten uit te breiden in de (oude) ijshockeyhal van Heerenveen. Nu vinden alle grote schaats evenementen van 2021 en 2022  plaats in Leeuwarden.

Na het rapport van de Noordelijke rekenkamer is de landelijke steun nu nog verder weg als voorheen.

Als je  in een oud, niet geïsoleerd huis woont, waar decennialang  alleen maar noodzakelijkste reparaties zijn uitgevoerd en je wilt gaan verbouwen, je eerst de constructieve zaken als isolatie en stevigheid moet aanpakken.  Maar als het woongedeelte een paleis wordt, met dure prachtige keuken en nieuwe badkamer. Is het geld op, ontstaan er dan problemen met de constructie van het dak of fundering en een peperdure energierekening dan heb je  een paleis met grote problemen en hoge kosten.

Heerenveen Lokaal vraagt zich het volgende af; Waarom breng je de ijshockeyhal niet naar, waar Heerenveen eigenaar van is,  nl. Sportstad. Hier kunnen we veel meer synergie halen en hoe raar dit ook mag klinken een ijsbaan geeft warmte en kan hierdoor een grote bijdrage leveren aan het energieverbruik sportstad en ook omliggende panden. Ook voor aardwarmte is nog volop ruimte bij sportstad. Daarnaast is er al een receptie bij sportstad, ICT voorzieningen, er is al een onderhoudsploeg bij sportstad etc. etc. Ook kan een nieuwe en multifunctionele duurzame hal bijvoorbeeld geschikt worden gemaakt, naast de topsport evenementen zoals internationale kunstrijden, internationale shorttrack wedstrijden, ook geschikt gemaakt kunnen worden voor para-ijshockey, en nationale en internationale evenementen binnen de breedtesport. De huidige hal biedt en blijft hiervoor geen ruimte bieden want er is niet genoeg ruimte naast de baan naast het feit dat deze hal beslist niet duurzaam is op het gebied van energieverbruik.

“wij willen geen paleis in een krot, dat zou weggegooid geld zijn”.

Amendement raadsvergadering van 7 okt.

Met vriendelijke groet namens de fractie van Heerenveen Lokaal

Age Hartsuiker

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal