Kleinschalige Opvang in Heerenveen: Luisteren naar Onze Inwoners en Vooruitdenken

Heerenveen Lokaal kleinschalige opvang

De onafhankelijke lokale partijen Heerenveen Lokaal en GemeenteBelangen Heerenveen willen het college van Heerenveen duidelijke kaders aan de voorkant meegeven bij het zoeken naar geschikte kleinschalige geïntegreerde opvang verspreid over de gemeente Heerenveen.

Wij zijn tegen de manier waarop alle andere partijen in de Raad alleen achteraf met inwoners, organisaties en bedrijven uit het gekozen deel van Heerenveen willen praten.
Wij constateren dat een meerderheid in de raad (op basis van hun mandaat) participatie vooraf niet nodig vindt. Dit is oude politiek en niet onze manier van werken als onafhankelijke lokale partijen.

Als het gaat om het vestigen van een azc in de gemeente Heerenveen, zien wij dat er meer draagvlak is voor kleinschalige geïntegreerde opvang verspreid over de gemeente Heerenveen. Minimaal 2 kleinschalige locaties en in totaal het aantal (cf de spreidingswet).

Het lijkt alsof de raad dit ook wil, of was het slechts stoere taal in de commissie van 15 februari? De grote landelijke partijen in Heerenveen lijken maar vast te houden aan 1 AZC van honderden asielzoekers op 1 plek en willen geen afscheid nemen van Heerenveen noordoost. Luisteren ze wel naar inwoners uit de desbetreffende wijk?
Inwoners gaven toch duidelijk aan dat de druk op de wijk al te hoog is.

Ook Heerenveen Noordoost moet van tafel af, vinden wij. Maar of de meerderheid van de Raad dat ook wil, dat moet nog blijken tijdens de Raadsvergadering van 29 februari.

Wij zeggen:
Verbreed de blik naar de gemeente Heerenveen in plaats van te blijven kijken naar het dorp Heerenveen. Het collegevoorstel van 450 Hveen west/ 300 Heerenveen noordoost moet helemaal van tafel af.

Wij blijven ons sterk maken voor participatie vooraf, omdat ook vanwege de opgelegde spreidingswet (van de regering) de stem van onze inwoners eerst moet worden gehoord.
Volgens de spreidingswet moet het college veerst met de Provincie in gesprek gaan, omdat de Provincie uiteindelijk gaat over het spreidingsbeleid. Pas dan weten wij echt, hoe we in de gemeente Heerenveen met deze opgelegde maatregel om moeten gaan.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal