Heerenveen Lokaal politiek

Waar is de 700.000 euro coronasteun gebleven?

De coronacrisis heeft het culturele leven hard getroffen. Heerenveen Lokaal ervaart ook in onze gemeente de grote zorgen van de culturele instellingen en de mensen (de makers) die in de sector actief zijn. Ook de burgers, zowel bezoekers als beoefenaars (makers), zijn getroffen.

Gemeente heeft 700.000 euro ontvangen

Heerenveen Lokaal heeft geen bericht aan de gemeenteraad kunnen vinden over deze coronasteun of informatie over hoe deze ondersteuning bij de cultuur instellingen en makers  terecht is gekomen.

Heerenveen Lokaal heeft daarom aan  het college verzocht om een overzicht van aanvragen voor deze coronasteun voor de cultuurinstellingen en makers bekend te maken. Ook is het ons niet duidelijk hoe de culturele instellingen en de makers zijn geïnformeerd dat deze steun voor hen toegankelijk is en onder welke voorwaarden.
Als er uitkeringen uit dit steunpakket zijn gedaan hoeveel geld is er gebruikt en eventueel overgebleven. Wat kan of moet de gemeente doen met overgebleven geld doen is ons ook niet duidelijk daarom heeft Heerenveen Lokaal de onderstaande vragen aan het college voorgelegd om te beantwoorden:

  1. In welke vorm, lening, subsidie o.i.d. zijn de vergoedingen verstrekt?
  2. Heeft het college d.m.v. openbare bekendmaking of via een direct schrijven alle culturele instellingen en makers in de gemeente Heerenveen bekend gemaakt met de mogelijkheid voor corona steun? Zo ja wanneer en hoe, zo nee waarom niet?
  3. Wat is de huidige stand in euro’s van aanwezige coronasteun voor culturele instellingen en makers?
  4. Tot wanneer kunnen instellingen en makers coronasteun aanvragen?
  5. Indien er een bedrag overblijft voor deze corona steun wat dient hiermee te gebeuren?

Stemwijzer Stem Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal