cultuur Heerenveen Lokaal

Coronasteun voor cultuur niet naar cultuur?

Heerenveen Lokaal wil graag het naadje van de kous weten en heeft een aantal vragen gesteld.
Bij het lezen van de antwoorden komt er al snel als eerste reactie naar voren: dat tekort van 2 miljoen moet dus weer ergens weg komen.
Een cynische reactie? Nee. Want in de antwoorden op de vragen van Heerenveen Lokaal wordt ronduit verklaard dat deze Rijksmiddelen niet geoormerkt zijn en onder de algemene middelen vallen.

Uit de antwoorden van het college van PvdA, VVD en CDA blijkt weer duidelijk dat men totaal geen oog heeft voor cultuur en de makers daarvan. Men sluist het geld lekker gemakkelijk door naar instellingen en instanties die altijd al subsidie kregen en die bekend zijn bij de uitvoerende ambtenaren.

“Lekker makkelijk, hoeven de ambtenaren geen oproep te doen richting kunstenaars; scheelt weer werk en dan hebben we het geld toch besteed aan cultuur.”

Aldus Lijsttrekker Age Hartsuiker

Op ons verzoek om een overzicht van de aanvragen voor deze coronasteun voor de cultuurinstellingen en -makers in de gemeente Heerenveen wordt niet gericht gereageerd. Wij -en de cultuur- worden met een nietszeggend antwoord met een kluitje het riet in gestuurd.

De individuele makers waar het geld grotendeels voor bedoeld was -en is- zijn zoals gewoonlijk van het kastje naar de muur gestuurd.

Daarnaast hebben we alle individuele culturele makers verwezen naar de TONK- en TOZO-regelingen en het Bureau Zelfstandigen Fryslân

Aldus college B&W

Treurig, temeer omdat men bij de gemeente weet -of behoort te weten- dat de TONK en TOZO onder andere niet werken voor individuele kunstenaars die hun atelier aan huis hebben of verplicht zijn geweest om te wonen en te werken achter één voordeur (zie voorbeeldplannen Vierde Nota Ruimtelijke Ordening).
Je zou je moeten schamen om in zo’n gemeente te moeten wonen.
Om kunstenaars door te sturen naar Bureau Zelfstandigen Fryslân is te gek voor woorden. De gemeente heeft geld gekregen om het te regelen, niet dat bureau!

Wat we nu wel weten is dat er van de bijna €682.966 ontvangen rijksgelden voor coronasteun aan cultuur in Heerenveen nog €120.000 over is. Waaraan het college van PvdA, VVD en CDA het bestede bedrag van €562.966 heeft uitgegeven blijft geheel onduidelijk.
De controlerende rol van Heerenveen Lokaal is klaarblijkelijk niet gewenst en cultuur is dat blijkbaar ook niet.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal