heerenveen lokaal schietbaan

DE VERVUILER BETAALT

en wanneer komt er een eind aan de soap van de schietbaan in Katlijk.

Mede naar aanleiding van de beantwoording vorige vragen van Heerenveen lokaal en verder onderzoek van het antea rapport heeft Heerenveen Lokaal nog een flink aantal vragen aan het college betreffende de schietbaan in Katlijk.

Uit alle onderzoeken en rapporten blijkt dat de politie hier illegale activiteiten zoals schietoefeningen heeft gedaan. Mede hierdoor is de gemeente opgezadeld met een sterk verontreinigd stuk grond binnen haar gemeente grenzen.

Omdat de vervuiler betaald is Heerenveen Lokaal van mening dat de gemeente de voormalige eigenaar (politie) en de schietvereniging  in gebreke moet stellen en het terrein alsnog schoon van lood op te leveren.

Hierna kan de huidige eigenaar gebruik maken van het terrein zoals in koopcontract wordt vermeld als houtopstand en conform het bestemmingsplan.

Heerenveen Lokaal ontving net als alle raadsleden een reactie van het tv programma De Monitor nav de beantwoording van het colege op de vraag; over de uitlatingen van de wethouder. Er wordt in de reactie gesproken over feitelijke onwaarheden en dat verontrust Heerenveen Lokaal ten zeerste.

Gezien de hoeveelheid vragen zijn deze op 10 jan al naar het college verzonden zodat deze ruim de tijd heeft om deze al voor de commissie vergadering te beantwoorden. Dit kan een hoop tijd in de discussie schelen en komen we hopelijk sneller tot een eind van deze soap.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal