Heerenveen Lokaal Politiek Heerenveen

Je moet elkaar helpen maar eigenlijk mag het niet

Heerenveen Lokaal is van mening dat het college van Heerenveen haar grip op de organisatie kwijt is. Eerder de affaire van 2 miljoen euro zoek en nu de “boodschappen” tas . In beide gevallen wijst het college naar haar eigen organisatie in het gemeentehuis van Heerenveen. In plaats van zelf de verantwoordelijkheid op zich te nemen schuift het college deze door naar anderen. Waar hebben we dat de laatste tijd meer gehoord. Toeval bestaat niet in de politiek..

In het artikel van de LC van 2 januari meld het college dat men geen grip heeft op het participatie beleid uitgevoerd onder haar verantwoordelijkheid in de gemeente Heerenveen.
Pas naar aanleiding van een krantenartikel stelde de PvdA vragen aan het college. Dit terwijl de PvdA al veel langer op de hoogte was van problemen bij de uitvoering binnen het participatiebeleid van de gemeente Heerenveen. De krantenartikelen zorgden voor veel boze reacties van onze inwoners en raadsfracties.
Het college heeft in alle haast na de scherpe kritiek van onze inwoners een brief gestuurd naar de gemeenteraad.
In deze brief werd uitleg gegeven over de landelijke regels binnen het  participatie beleid. Het is dus geen lokaal beleid maar landelijk beleid.
Overigens niets over het specifieke geval van de boodschappentas. Dit is op latere datum door de portefeuille houder wel gedaan door te stellen dat incidenteel elkaar helpen mag, maar structureel niet en in overleg is er veel mogelijk. Zoals korting op de uitkering of hulp via de voedselbank.
Het landelijke participatie beleid  betekent in dit land, heb je problemen vraag eerst je familie, vrienden en/of buren. Doel is uiteindelijk besparen van gemeenschapsgeld, niet meer en niet minder. Ondertussen bent u een fraudeur. 
Controle op de uitkeringen is voor Heerenveen Lokaal vanzelfsprekend, als je de boel bedonderd dan moet je dit ook maar voelen. Controles dienen op een correcte wijze te worden uitgevoerd en wat Heerenveen Lokaal betreft niet zoals de VVD al een keer voorstelde om een meldpunt fraude in te richten binnen de gemeente. Verklik je buren als u denkt dat er gefraudeerd wordt met een uitkering. Nu heet dit het inlichtingen bureau, de VVD heeft daarmee haar wens vervuld zien worden.
In Heerenveen wil nu GL een spoeddebat vanwege het voorval van de “boodschappentas” zoals gemeld in de media. Ondertussen stonden ook zij er met hun neus bovenop wat betreft het vaststellen van deze landelijke participatiewet. Nu de vermoorde onschuld spelen gelijk als de PvdA, SP en D66 vinden wij niet gepast. Dit is politiek bedrijven over de ruggen van je inwoners. Want kan een gemeenteraad, terwijl men weet dat een wet niet zomaar te wijzigen in een spoeddebat? Gaan we in Heerenveen de wet wijzigen door een spoeddebat? Nee, dat besef heeft men wel en er wordt dan ook snel voorgesteld om  via de VFG (Vereniging Friese Gemeenten)het aan te kaarten in Den haag, terwijl de landelijke partijen nota bene daar zelf zitten.
De lokale afdelingen doen wat hun landelijk bestuur beslist en worden  dmv trainingen geïnstrueerd vanuit de partij ideologie. Deze ideologie verkopen ze straks weer aan uw deur bij de verkiezingen. Om daarna de instructies en richtlijnen van hun hoofdbesturen weer op te volgen.
Ondertussen nu roepen dat het onmenselijk is en als het hun te pas komt roepen dat de wet de wet is. Het is blijkbaar maar net zoals de wind waait of de krant schrijft.
Maar wat hebben nu onze inwoners aan een sociaal landelijk beleid en regelgeving als een bezwarencommissie het wel kan herroepen maar een college en of gemeenteraad niet. De sociale kant van het Heerenveens college en haar partijen kraakt nu in al haar voegen. Hoe staat dit alles overigens ook in verhouding naar de structurele ondersteuning van de voedselbank, die mag wel wat ouders, familie, vrienden en of buren niet mogen doen? Heerenveen Lokaal gaat het debat over deze participatie-wet en handelen van het college graag aan en blijft zich sterk maken voor de menselijke maat in deze starre participatie regels. Je moet elkaar helpen maar eigenlijk mag het niet.

Fractie voorzitter
Age Hartsuiker
Heerenveen Lokaal - Age Hartsuiker

Heerenveen Lokaal

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal