Heerenveen Lokaal de politieke partij zonder Haagse fratsen

Hoe zit het nu met accus en onze veiligheid?

Laatste tijd, eigenlijk vanaf de eerste introductie van elektrische auto en ook fietsen worden we regelmatig opgeschrikt door branden die niet of nauwelijks blusbaar zijn. Vaak met flinke gevolgen zowel menselijk als materieel. Hoewel aangetoond is dat elektrische auto’s niet vaker in brand vliegen dan brandstof auto’s is de reactie van de brand veel heftiger.
Heerenveen Lokaal maakt zich hierbij zorgen om de parkeergarage Geert Willigenplein en de in aanbouw zijnde nieuwe parkeer garage onder het Kuperusplein. Daarnaast beschikken diverse appartementsgebouwen en kantoorgebouwen over een eigen ondergrondse parkeergarages. Want wat gebeurt er in een parkeergarage of met een appartementencomplex als je er niet bij kan en er niets weggesleept kan worden? Ook de ontwikkelingen om het centrum van Heerenveen meer te laten bevoorraden met elektrische voertuigen hoe gaan we daar mee om? Een dergelijk voortuig zal maar in brand vliegen op bijvoorbeeld de Dracht. Met name auto’s met een zogenaamde NMC-accu blijken schier onblusbaar te zien en voertuigen moeten veelal 24 uur in een waterbak ondergedompeld worden voordat het sein veilig is.

Actueel zijn de plannen om zowel bij portstad en Thialf accu´s te plaatsen om de overdag opgewekte energie op te slaan en op elk gewenst moment te kunnen gebruiken.
Hoe is de veiligheid hier gewaarborgd, wij weten het niet!

Er is een landelijk bouwbesluit wat aangeeft aan welke verplichtingen de gemeente moet voldoen voor aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dit bouwbesluit zal worden opgenomen bij de uitvoering van de omgevingswet die telkens weer wordt uitgesteld. Hoe zit het nu met de veiligheid voor mens, dier en omgeving?

De energietransities zijn nodig maar we moeten beter naar de veiligheid kijken, niet allen bij voertuigen maar zo ook bij de zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven.

error: De inhoud van de website is van Heerenveen Lokaal